Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

27.10.2023 09:28

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

653b58cf4824e__6400b1c2868b2332863496.jpg

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕМИРІВ-ОЙЛ», код ЄДРПОУ 38064343 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання

22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 216-А.

Тел.:(067) 440-93-87.

 

  1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю ТОВ «НЕМИРІВ-ОЙЛ» передбачається будівництво нових під’їзних залізничних колій і встановлення технологічного обладнання, що дозволить безпечне виконання операцій по транспортуванню вагонів-цистерн з світлими нафтопродуктами та СВГ від основної залізничної колії до терміналу перевантаження енергоносіїв на території Вишнівської територіальної громади Ковельського району Волинської області.

На проектованій території передбачається будівництво та встановлення:

– під’їзних залізничних колій загальною довжиною – 4020 м.;

– маневрових пристроїв – 3 шт.;

– вагонних ваг – 2 шт.

Проєктовані об’єкти призначені для внутрішнього виробничого використання підприємства.

Перед прокладанням колій на проектованій території передбачається здійснити знесення захисних лісонасаджень на площі 1,43 га.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво під’їзних залізничних колій.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядається будівництво автодороги з закупівлею додаткового великотоннажного автотранспорту. Проте даний альтернативний варіант є недоцільний, оскільки на сусідньому проммайданчику, передбачається будівництво терміналу перевантаження енергоносіїв, на якому будуть розміщені колії для транспортування вагонів-цистерн з світлими нафтопродуктами та СВГ до/з терміналу. Під’їзні колії, що проектуються, забезпечуватимуть сполучення колій терміналу з основною залізничною колією. Також залізничний транспорт є більш екологічним в порівнянні з автотранспортом.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Будівництво під’їзних залізничних колій і встановлення технологічного обладнання передбачається здійснити на території Вишнівської територіальної громади Ковельського району Волинської області. Під’їзні залізничні колії будуть з’єднувати термінал перевантаження енергоносіїв ТОВ «НЕМИРІВ-ОЙЛ» та основну колію Укрзалізниці (кадастровий номер земельної ділянки: 0723380800:03:001:0377).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 відкинута у зв’язку з необхідністю приєднання термінала перевантаження до наявної залізничної колії та неможливістю виконання на іншій ділянці всіх норм екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства.

Тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив очікується позитивний. Будівництво під’їзних колій окрім додаткових робочих місць створить також умови для подальшого розвитку України в паливно-енергетичній сфері.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається будівництво нових під’їзних колій та технологічного обладнання, які використовуватимуться для транспортування світлих нафтопродуктів та СВГ у вагонах-цистернах від основної колії Укрзалізниці до терміналу перевантаження енергоносіїв на території Вишнівської територіальної громади Ковельського району Волинської області.

Для зважування вагонів-цистерн у статичному режимі проєктом передбачається встановлення на залізничних коліях вагонних ваг.

Для переміщення вагонів-цистерн на залізничній колії передбачається встановлення трьох маневрових пристроїв.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

– по забрудненню атмосферного повітря – значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

– по ґрунту, поверхневих та підземних водах – відсутність на них прямого впливу;

– по загальних санітарних нормах – санітарні розриви при забудові території;

– по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2

Теж саме, що й до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання розміру санітарно-захисної зони, граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 року №173.

– цільове використання земельної ділянки;

– по загальних санітарних нормах – дотримання санітарних розривів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Перед початком влаштування земляного полотна, проводиться узгодження та отримання дозволів від всіх причетних служб, в зоні яких виробляються земляні роботи. Місце проведення робіт огороджується тимчасовою огорожею, земляні роботи дозволяється проводити тільки після отримання керівником робіт наряду-допуску від служб, що мають в зоні роботи комунікації.

Земляне полотно має забезпечувати надійну роботу колії з динамічним впливом рухомого складу, має бути стійким і не мати залишкових деформацій.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання природних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як даний варіант забезпечує більший вплив на навколишнє середовище та гіршу окупність проекту, що економічно і екологічно невигідно.

щодо територіальної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні, як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:

– на геологічне середовище – відсутній;

– на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– на клімат та мікроклімат – відсутній;

– на водне середовище – відсутній;

– на техногенне середовище – відсутній;

– на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;

– на рослинний та тваринний світ – знесення захисних лісонасаджень, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;

– на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати сміття та паливномастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час будівництва проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для відходів і вивезення їх. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 2

Теж саме, що й до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення діяльності у Вишнівській територіальній громаді Ковельського району Волинської області.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

- перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду);

- друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: п. 10 ч. 3 ст. 3 (будівництво залізничних колій і споруд).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній

 громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Департамент екологічної оцінки та контролю.

Тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

E-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна.

Поділитись
Дізнайтеся також

Усі новини