Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

28.07.2023 14:58

Протидія торгівлі людьми – актуальний напрямок Вишнівської громади

64c3ad4dcae40__IMG_20230728_081408.jpg

   Мільйони людей, серед яких є жінки, діти і чоловіки, стають жертвами торгівлі людьми - жахливого злочину, що не залежить від соціального, економічного чи культурного середовища, та полягає у порушенні прав людини, при якому її експлуатують з метою отримання вигоди.

   З метою привернення уваги суспільства до проблеми порушення прав людини з 2013 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй започатковано щорічне відзначення 30 липня Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.

   На жаль, Україна також стикається з цією проблемою через воєнний стан, збільшуючи ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми як всередині країни, так і за її межами. Змушені переїжджати із зони бойових дій в інші регіони або за кордон, багато громадян стають вразливими перед зловмисниками, які можуть використовувати їх.

   Тому лише комплексний системний підхід, координація дій на всіх рівнях та швидке реагування на потенційну загрозу чи фактичну ситуацію може створити ефективну протидію злочинам, а отже забезпечити соціальний захист населення.

   З цією метою, 28 липня 2023 року працівниками Вишнівської сільської ради Наталією Ряпич та Наталією Жаріновою проведена акція «Разом протидіяти торгівлі людьми» в  прикордонній залізничній станції Ягодин. Пасажирів поїздів, які виїзджають за кордон, оз­найомлено із ви­да­ми тор­гівлі людь­ми, фор­ма­ми екс­плу­ата­ції, шах­рай­ських схем вер­бу­ван­ня та най­го­лов­ні­ше — пра­ви­ла­ми без­печно­го пра­цев­лашту­ван­ня за кор­до­ном, по­ін­формо­ва­но про ор­га­ні­за­ції та ус­та­но­ви, ку­ди мож­на звер­ну­ти­ся, пот­ра­пив­ши у су­час­не рабс­тво, з ал­го­рит­мом дій при на­дан­ні до­по­мо­ги осо­бам, які пос­траж­да­ли від тор­гівлі людь­ми. Нап­ри­кін­ці за­хо­ду учас­ни­ки акції от­ри­ма­ли лис­тівки та бук­ле­ти те­ма­тич­но­го спря­му­ван­ня.

Також акцію продовжено в населеному пункті с. Вишнів з проведенням анкетування жителів, що дало можливість визначення рівня  обізнаності громадян України з проблемами торгівлі людьми.

   Незмінним залишається той факт, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та грубо порушує права людини. Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Тому лише самобезпека та обізнаність особи, а також взаємодія всіх ланок державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій здатна вберегти від торгівлі людьми громадян України.

IMG_20230728_075406.jpg